Farma Ždírec

IPOS PS s.r.o. je menší, pružná, dynamická firma poskytující obchodním partnerům služby v oblasti staveb od územního a stavebního řízení až po realizaci. Firma vznikla v roce 2008 a převážnou část společnosti tvoří pracovníci Vodohospodářských staveb Jihlava a poté IPOS Jihlava a.s.

Hlavním nosným programem činnosti je provádění kompletních dodávek inženýrských staveb pro občanskou a průmyslovou výstavbu, zejména vodovodů včetně vodojemů, čistíren odpadních vod, kanalizací, zpevněných ploch, komunikací, pozemních objektů.

Více

Vybrané reference

OBEC PUKLICE, MÍSTNÍ CÁSTI PUKLICE, STUDÉNKY, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + COV

OBEC PUKLICE, MÍSTNÍ CÁSTI PUKLICE, STUDÉNKY, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + COV

Investor: Obec Puklice, Puklice 1, 588 31 Puklice náklady v Kč bez DPH: 67 463 000,-Kč

Autosalon Hyundai

Autosalon Hyundai

Investror:  Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s., Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou...

KOZLOV-splašková kanalizace a ČOV

KOZLOV-splašková kanalizace a ČOV

Investor: Obec Kozlov, Kozlov 68, 588 21 Kozlov náklady v Kč bez DPH: 24 726 658,-Kč

Všechny reference